Startowa/Home

Powracamy do zdrowia głównie dzięki miłości.        
Paracelsus         

Witaj w świecie lepszego zdrowia!

(jeśli już czytałeś tę stronę – sugerujemy przejście do Bloga lub tamtejszych Nowości miesiąca 

Ta witryna ma na celu propagowanie zdrowia w ujęciu holistycznym.

Co to znaczy?

Nie wdając się w szczegółowe definicje i podziały (co będzie przewijało się w wielu artykułach) – chodzi o podejście całościowe (systemowe) do człowieka, uwzględnienie aspektu ducha, ciała, psychiki i środowiska oraz historii danej osoby, ponieważ to wszystko łącznie określa jej stan zdrowotny. W samym komponencie ciała też należy widzieć nie tylko pojedyncze organy ale całość organizmu, w którym zachodzi współdziałanie organów i ich warunkowanie wzajemne.

Ten w istocie podstawowy i przez wieki uznawany pogląd został prawie zagubiony w czasach współczesnych. Medycyna oficjalna, jakkolwiek ma niezaprzeczalne zasługi, dość silnie broni szańców swoich specjalizacji (które coraz mniej się porozumiewają) oraz często zwalcza to, co sprzeciwia się jej monopolowi. Będziemy podejmowali ten kontrowersyjny temat, zwłaszcza w dziale ANTY.

Z drugiej strony – coraz więcej lekarzy, naukowców, terapeutów i zwykłych ludzi dostrzega potencjał natury i nas samych. Wykorzystajmy to, a łącząc co pożyteczne w naturoterapiach z tym, co pożyteczne w medycynie tradycyjnej, będzie nam bliżej do zdrowia i dobrego samopoczucia. W tym kierunku podąża medycyna komplementarna, którą kiedyś widział i przepowiadał prof. Julian Aleksandrowicz jako medycynę przyszłości pod nazwą medycyna humanistyczna.

Nie jest to witryna specjalistyczna, lecz przeglądowa i dotykająca też tematów pozornie oddalonych od medycyny, jak filozofia zdrowia, poczucie własnej wartości, psychologia, wegetarianizm, ekologia itp. 
Inną cechą charakterystyczną tego serwisu jest to, że jest prywatny, autorski i niezależny, tj. nie reprezentuje żadnej firmy ani organizacji, co pozwala mu być „trybuną obywatelską” – w tym przypadku ze znakiem całościowego podejścia do zdrowia i kontestacji medycyny ortodoksyjnej. Ta postawa jest w zgodzie z większością metod naturalnych w leczeniu i profilaktyce.

Formuła LepszeZdrowie.info to popularyzacja, zatem w sporej mierze opiera się na przedstawianiu materiałów pochodzących od osób kompetentnych, głownie praktyków – zarówno ze świata medycyny jak i naturoterapii, przy czym widać, że z tej drugiej sfery możemy czerpać coraz więcej wartości – wobec skostnienia medycyny, zwłaszcza jeśli chodzi o choroby przewlekłe.
Artykuły (oprócz własnych) pochodzą głównie z już opublikowanych  źródeł internetowych, prasy, książek i od partnerów. 

Dostęp do artykułów i postów opisany jest w Nawigacja.
 

Zobacz Zastrzeżenie (stopka).

Od czerwca 2017 strona jest w większym stopniu niż dotychczas poświęcona uzdrawianiu z wykorzystaniem własnych sił człowieka, zwłaszcza mentalnych i duchowych. Dlaczego i w jakim zakresie – opisuję tutaj.
We wszystkich wykazach artykułów, te które poruszają właśnie taki aspekt, oznaczam je kolorem zielonym.

Zapraszam serdecznie do lektur, zapisu na okresowy newsletter oraz do przysyłania do serwisu materiałów o zdrowiu i jego zagrożeniach.

Leszek Korolkiewicz – właściciel i redaktor www.LepszeZdrowie.info

PS.
Zalążkiem tutejszego zbioru artykułów na  tematy związane ze zdrowiem były artykuły opublikowane wcześniej w innym moim serwisie z 2003 r.(potem praktycznie zamkniętym) – www.L-earn.net. W prawie 600 artykułach traktował on głównie o efektywności i rozwoju osobistym i dlatego uwzględniał także zdrowie –  jako warunek skutecznego działania oraz  jako jeden z celów samorozwoju. Serwis niniejszy był przez parę lat bardziej archiwum starszych artykułów niż stroną stale aktualizowaną. Te starsze artykuły (w większości gościnne/przedruki) mogą być zdezaktualizowane w sensie obecnej wiedzy, jednak zachowane tutaj bez zmian dla pokazania ewolucji poglądów.
Z biegiem lat moje poglądy na niektóre sprawy też ewoluują, w miarę odkrywania nowych faktów, obalania pewnych mitów.
Należy wyczulić Czytelnika na funkcjonowanie w obiegu medialnym a nawet w podręcznikach wielu fałszywych informacji propagowanych w interesie producentów, lobbystów i … powierzchownych recenzentów. Zawsze byliśmy na to wyczuleni (> dział ANTY), ale czasami trudno samemu nie paść ofiarą dezinformacji.  (2014).

Poniżej parę wydzielonych wpisów początkowych (pierwsze lata) oddających charakter strony:

Edytorial 1 – Kryzys służby zdrowia

Edytorial 2 – Aspekty zdrowia 

Edytorial 3 – Profilaktyka

Dylemat:  człowiek – ekologia – klimat

Patrz też dział PRO a w nim sekcja na dole U źródeł.

0